17 nieuwe uitspraken gepubliceerd

Er staan 17 nieuwe uitspraken op de pagina Uitspraken en Uitleg. Deze oordelen vindt u ook in de onderstaande tabel. Daarin leest u ook de meldend arts, de aandoeningen en de zorgvuldigheidseisen die aanleiding gaven voor publicatie.

Selectie door publicatiecommissie

Uit alle uitspraken die de toetsingscommissies doen selecteert de publicatiecommissie relevante uitspraken om te publiceren. Dit doet zij op basis van diverse criteria. Een aanleiding om te publiceren is bijvoorbeeld een zorgvuldigheidseis die een belangrijke rol speelt in de uitspraak, of een opvallende aandoening.

2015-52 huisarts hart- en vaataandoeningen vrijwillig en weloverwogen verzoek, onafhankelijke arts geraadpleegd
2015-59 huisarts kanker geen redelijke andere oplossing, vrijwillig en weloverwogen verzoek, zorgvuldigheidseisen algemeen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden
2015-64 huisarts psychiatrisch vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing, uitzichtloos en ondraaglijk lijden
2015-65 huisarts kanker vrijwillig en weloverwogen verzoek
2015-66 huisarts dementie / Alzheimer vrijwillig en weloverwogen verzoek
2015-67 Medisch specialist hart- en vaataandoeningen vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden
2015-68 huisarts dementie vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden
2015-69 arts met een andere achtergrond kanker vrijwillig en weloverwogen verzoek, zorgvuldigheidseisen algemeen
2015-72 huisarts longaandoeningen zorgvuldigheidseisen algemeen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden
2015-74 huisarts aandoeningen van het zenuwstelsel uitzichtloos en ondraaglijk lijden, geen redelijke andere oplossing
2015-75 huisarts kanker zorgvuldigheidseisen algemeen
2015-76 psychiater psychiatrisch uitzichtloos en ondraaglijk lijden, geen redelijke andere oplossing
2015-77 specialist ouderengeneeskunde multipele ouderdomsaandoeningen uitzichtloos en ondraaglijk lijden
2015-80 huisarts psychiatrisch vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, onafhankelijke arts geraadpleegd
2015-82 huisarts longaandoeningen vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden
2015-84 arts met een andere achtergrond aandoeningen van het zenuwstelsel uitzichtloos en ondraaglijk lijden
2015-85 arts met een andere achtergrond overige aandoeningen uitzichtloos en ondraaglijk lijden, zorgvuldigheidseisen algemeen