Contact

Als u meer informatie nodig heeft dan dat er op deze site wordt geboden kunt u contact opnemen via onderstaand formulier. Als u stukken wilt versturen naar de commissies kunt u de adressen gebruiken onderaan deze pagina.

Contact met de woordvoerder

Als u contact zoekt met woordvoerder mr. Jacob Kohnstamm of extra informatie nodig heeft vult u ook onderstaand formulier in. Er wordt dan met u contact opgenomen.

De commissies behandelen informatie- en woordvoeringsverzoeken die gaan over toetsing van de uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding. De commissies geven nooit informatie over individuele casuïstiek.

Verzoek tot informatie

Geef in max. 50 tekens aan waarover uw informatieverzoek gaat.

Indien u een verzoek stuurt voor een toezending graag uw adresgegevens invullen

Ik ben een *

Vul hier uw verzoek of vraag in.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen. Uw vraag of verzoek wordt door onze eigen medewerkers behandeld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Nadat wij uw vraag hebben beantwoord / aan uw verzoek hebben voldaan bewaren wij uw gegevens nog een maand. Dat doen we om eventuele vervolgvragen over het gegeven antwoord nog zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarna worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *
Algemeen secretaris
mw. S.P. Madunić
Postbus 16256 2500 BG Den Haag

Regio 1 - Groningen, Friesland, Drenthe en BES

Postbus 16256 2500 BG Den Haag secretariaat-regio-1@toetscie.nl         

Regio 2 - Overijssel, Gelderland, Utrecht en Flevoland 

Postbus 9013  6800 DR Arnhem secretariaat-arnhem@toetscie.nl

Regio 3 - Noord-Holland

Postbus 16256 2500 BG Den Haag

secretariaat-regio-3@toetscie.nl  

Regio 4 - Zuid-Holland en Zeeland 

Postbus 16255 2500 BG Den Haag secretariaat-regio-4@toetscie.nl  
Regio 5 - Noord-Brabant en Limburg Postbus 9013 6800 DR Arnhem

secretariaat-arnhem@toetscie.nl