Informatie voor journalisten

De toetsingscommissies toetsen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich aan de zorgvuldigheidseisen heeft gehouden. Er zijn vijf regionale commissies met één gezamenlijke woordvoerder.

Interviews, programma's artikelen

Heeft u voor uw research aanvullende informatie nodig of wilt u de woordvoerder uitnodigen voor een interview op radio, TV of in de krant? Maakt u dan gebruik van het formulier voor informatieverzoeken onderaan de pagina en bel/app onze communicatieadviseur Sandra Genet op telefoonnummer 06-11797055. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Criteria voor euthanasie en hulp bij zelfdoding: zorgvuldigheidseisen

In de euthanasiewet staan de criteria waaraan een arts zich moet houden als hij euthanasie uitvoert of hulp bij zelfdoding verleent. Dit zijn de zorgvuldigheidseisen. Als de arts zich niet houdt aan deze regels uit de wet, dan is hij strafbaar.

De commissie beoordeelt of u bij het inwilligen van het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding in overeenstemming met de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld.

Als is gehandeld volgens de zorgvuldigheidseisen, dan ontvangt de arts van de commissie het oordeel. De toetsingsprocedure wordt daarmee afgesloten. Meer over de werkwijze van de commissie vindt u in de infographic.

Als de commissie tot het oordeel komt dat er niet is gehandeld volgens de zorgvuldigheidseisen ontvangt de arts het oordeel en wordt er een kopie van het oordeel en bijbehorende dossier doorgestuurd naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie. Dan kan er overgegaan worden tot tuchtrechterlijke en / of  strafrechterlijke vervolging.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

De term euthanasie wordt vaak overkoepelend gebruikt. De wet maakt onderscheid tussen levensbeëindiging op verzoek (euthanasie) en hulp bij zelfdoding. Bij euthanasie is er sprake van actieve levensbeëindiging door een arts op verzoek van de patiënt. De arts dient de medicatie (euthanatica) toe waardoor de patiënt overlijdt.

Bij hulp bij zelfdoding neemt de patiënt zelf, in bijzijn van de arts, een dodelijke drank in. De arts is aanwezig om het middel persoonlijk te overhandigen. Hij blijft bij de patiënt tot deze is overleden. Voor euthanasie en hulp bij zelfdoding gelden dezelfde zorgvuldigheidseisen.

Casuïstiek

Op de pagina Uitspraken & Uitleg vindt u de oordelen die de commissie vanaf 2012 heeft gepubliceerd.

Verzoek tot informatie

Geef in max. 50 tekens aan waarover uw informatieverzoek gaat.

Indien u een verzoek stuurt voor een toezending graag uw adresgegevens invullen

Ik ben een *

Vul hier uw verzoek of vraag in.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen. Uw vraag of verzoek wordt door onze eigen medewerkers behandeld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Nadat wij uw vraag hebben beantwoord / aan uw verzoek hebben voldaan bewaren wij uw gegevens nog een maand. Dat doen we om eventuele vervolgvragen over het gegeven antwoord nog zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarna worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *