Er zijn 5 regionale toetsingscommissies euthanasie. De toetsingscommissies beoordelen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen. Deze eisen staan in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

In Nederland wordt euthanasie omschreven als: handelen van een arts dat het leven van een patiënt op zijn uitdrukkelijk verzoek beëindigt. Belangrijk hierbij zijn de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek en het uitzichtloos en ondraaglijk lijden van de patiënt.

Bij euthanasie dient de arts de dodelijke middelen (euthanatica) toe aan de patiënt. Hulp bij zelfdoding houdt in dat de arts de euthanatica aanreikt aan de patiënt, die deze zelf inneemt.

Strafbaar, tenzij

Euthanasie is, evenals hulp bij zelfdoding, in beginsel een strafbaar feit. Er is echter geen sprake van een strafbare handeling als:

  • de levensbeëindigende handeling wordt verricht door een arts
  • de arts heeft gehandeld overeenkomstig de wettelijke zorgvuldigheidseisen
  • de arts van zijn handelen melding maakt bij de gemeentelijke lijkschouwer