Jaarverslagen

Jaarlijks brengen de toetsingscommissies een verslag uit waarin zij over hun werk verantwoording afleggen aan politiek en maatschappij.

In het jaarverslag leest u de cijfers over euthanasiemeldingen van het betreffende jaar. Ook wordt uitgelegd op welke wijze de toetsingscommissies het handelen van de arts beoordelen die de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft gemeld. 

Verder leest u in het jaarverslag casuïstieken die van belang zijn voor de normontwikkeling of om een andere reden opvallend zijn.

Het hele jaar door worden er op de pagina Uitspraken & Uitleg uitspraken gepubliceerd. Een klein deel daarvan vindt u terug in het jaarverslag.

Via de zoekfunctie rechtsbovenin het scherm kunt u de jaarverslagen vanaf 2002 terugvinden. Detailcijfers op regioniveau staan vanaf verslagjaar 2016 online gepubliceerd.