Toegankelijkheid

De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de Rijksoverheid onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Platform Rijksoverheid Online

Deze website gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

Digitoegankelijkheid

Digitoegankelijkheid is een set van normen die ervoor moeten zorgen dat communicatie vanuit de overheid voor alle bezoekers toegankelijk is. Bij de overheid moet voldaan worden aan de WCAGM norm.

Hierin moet staan hoe het gesteld is met de digitale toegankelijkheid van de content op de website en welk concreet plan de verantwoordelijke organisatie heeft om de digitale toegankelijkheid te verbeteren.

Voor de website Euthanasiecommissie.nl is een nulmeting aangevraagd bij Stichting Accessibility. Op 28 november 2020 heeft dit onderzoek plaatsgevonden. Dit onderzoek laat zien in hoeverre de website hier eind 2020 aan voldeed. Ook is een aantal adviezen gegeven.

Sinds die tijd worden nieuwe onderdelen op de website bij de algemene content (met als doelgroep een breed publiek) steeds aangepast aan de WCAGM norm. Zie bijvoorbeeld het jaarverslag over 2020. De laatste status treft u hier aan.

Indien u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van de website heeft kunt u mailen naar: Dienstpostbus ESTT