Op deze pagina kunt u alle documenten vinden die de toetsingscommissies online hebben gepubliceerd.

491 uitspraken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Jaarverslagen 2016

Op deze pagina vindt u het jaarverslag over 2016 in .PDF-formaat en EPUB. EPUB is een formaat wat geschikt is voor mobiele...

Jaarverslag | 12-04-2017

Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL), Wetboek van Strafrecht en Wet op de lijkbezorging

 

Publicatie | 14-03-2017

Oordeel 2017-11, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseis medisch zorgvuldige uitvoering

De commissie is tot het oordeel onzorgvuldig gekomen met betrekking tot de zorgvuldigheidseis van een medisch zorgvuldige...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-13, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-06, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Relatief jonge patiënte met de ziekte van Alzheimer. Raadplegen onafhankelijke deskundige in dit geval niet noodzakelijk.

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-14, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Geraadpleegde specialist ouderengeneeskunde en ouderenpsychiater waren het oneens over wilsbekwaamheid van patiënte. Arts kon...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-05, huisarts, hart- of vaataandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Korte behandelrelatie geen beletsel

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-07, specialist ouderengeneeskunde, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Zowel de arts als de consulent hadden er moeite mee de ondraaglijkheid van het lijden vast te stellen, met name vanwege de...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-08, psychiater, psychiatrische aandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij een patiënte die leed aan anorexia nervosa. Er waren geen redelijke...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-16, specialist ouderengeneeskunde, psychiatrische aandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Ondraaglijk en uitzichtloos lijden als gevolg van psychiatrische aandoening

Publicatie | 01-01-2017