Documenten

Op deze pagina kunt u alle documenten vinden die de toetsingscommissies online hebben gepubliceerd.

479 uitspraken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Jaarverslagen 2016

Op deze pagina vindt u het jaarverslag over 2016 in .PDF-formaat en EPUB. EPUB is een formaat wat geschikt is voor mobiele...

Jaarverslag | 12-04-2017

Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL), Wetboek van Strafrecht en Wet op de lijkbezorging

 

Publicatie | 14-03-2017

Oordeel 2017-13, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-05, huisarts, hart- of vaataandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Korte behandelrelatie geen beletsel

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-07, specialist ouderengeneeskunde, combinatie van aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Zowel de arts als de consulent hadden er moeite mee de ondraaglijkheid van het lijden vast te stellen, met name vanwege de...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-08, psychiater, psychiatrische aandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij een patiënte die leed aan anorexia nervosa. Er waren geen redelijke...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-02, huisarts, hart- of vaataandoening, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseis medisch zorgvuldige uitvoering

De arts heeft thiopental intramusculair toegediend nadat intraveneuze toediening niet lukte als gevolg van een slecht...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2016-62, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

art. 2 lid 2 casus. Patiënt was niet meer wilsbekwaam maar had een duidelijke schriftelijke wilsverklaring terwijl aan de...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2016-38, specialist ouderengeneeskunde, dementie, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Op basis van art.2 lid 2 WTL vervangt de schriftelijke wilsverklaring een mondeling verzoek; evidente uitingen van lijdensdruk;...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2016-85, specialist ouderengeneeskunde, dementie, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Levensbeëindiging bij ernstig demente, wilsonbekwame vrouw. Arts kon niet ondubbelzinnig tot overtuiging komen dat sprake was...

Publicatie | 01-01-2017