Documenten

Op deze pagina kunt u alle documenten vinden die de toetsingscommissies online hebben gepubliceerd.

470 uitspraken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL), Wetboek van Strafrecht en Wet op de lijkbezorging

 

Publicatie | 14-03-2017

Ledenlijsten Regionale Toetsingscommissie Euthanasie

In deze documen staan de leden van de regionale toetsingscommissies.

Publicatie | 16-02-2017

Oordeel 2016-62, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

art. 2 lid 2 casus. Patiënt was niet meer wilsbekwaam maar had een duidelijke schriftelijke wilsverklaring terwijl aan de...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-05, huisarts, hart- of vaataandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Korte behandelrelatie geen beletsel

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2017-02, huisarts, hart- of vaataandoening, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseis medisch zorgvuldige uitvoering

De arts heeft thiopental intramusculair toegediend nadat intraveneuze toediening niet lukte als gevolg van een slecht...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2016-85, specialist ouderengeneeskunde, dementie, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Levensbeëindiging bij ernstig demente, wilsonbekwame vrouw. Arts kon niet ondubbelzinnig tot overtuiging komen dat sprake was...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2016-86, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Geen onafhankelijke consultatie in de zin van art. 2, eerste lid, onder e, WTL. Door het handelen van de arts (o.m. toezegging...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2016-87, huisarts, combinatie van aandoeningen, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Ter voorbereiding van orale inname van een barbituraatdrank door patiënt, wilde de arts de al ingebrachte infuusnaald...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2016-38, specialist ouderengeneeskunde, dementie, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Op basis van art.2 lid 2 WTL vervangt de schriftelijke wilsverklaring een mondeling verzoek; evidente uitingen van lijdensdruk;...

Publicatie | 01-01-2017

Vacatures leden toetsingscommissies

Publicatie | 07-10-2016