Op deze pagina kunt u alle documenten vinden die de toetsingscommissies online hebben gepubliceerd.

592 uitspraken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type uitpraak kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Jaarverslag 2017

Op deze pagina vindt u het jaarverslag over 2017 in .PDF-formaat.

Jaarverslag | 17-05-2018

EuthanasieCode 2018

De EuthanasieCode 2018 geeft een overzicht op hoofdlijnen van de aspecten, die de commissies relevant achten bij de uitoefening...

Brochure | 16-05-2018

Oordeel 2018-22, zorgvuldig, arts, hart- of vaataandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Ondanks lichte cognitieve stoornissen wilsbekwaam bevonden

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-32, zorgvuldig, huisarts, combinatie van somatische en psychiatrische aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Post Traumatische Stress Stoornis en ouderdomsklachten

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-20, zorgvuldig, huisarts, longaandoening, geen redelijke andere oplossing, medisch zorgvuldige uitvoering

Consulent ziet nog redelijk alternatief, combinatie hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging op verzoek

Publicatie | 01-01-2018

2018-02, zorgvuldig, huisarts, kanker en dementie, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Geen twijfel aan wilsbekwaamheid

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-28, zorgvuldig, huisarts, dementie, onafhankelijke arts geraadpleegd

Slecht consultatieverslag, schriftelijke toelichting arts en consulent

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-06, zorgvuldig, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Geen twijfel aan wilsbekwaamheid

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-13, zorgvuldig, huisarts, hart- of vaataandoening, geen redelijke andere oplossing, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Ook behandelaren geconsulteerd vanwege depressie patiënt, schriftelijke toelichting arts

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-30, zorgvuldig, specialist ouderengeneeskunde, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Spoedovername, geen psychiatrisch onderzoek voor sombere stemming

Publicatie | 01-01-2018