Op deze pagina kunt u alle documenten vinden die de toetsingscommissies online hebben gepubliceerd.

504 uitspraken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Aanwijzing vervolgingsbeslissing inzake levensbeëindiging op verzoek (euthanasie en hulp bij zelfdoding)

Richtlijn | 19-09-2017

WTL met aanvulling BES (Frans)

Publicatie | 04-09-2017

WTL met aanvulling BES (Engels)

Publicatie | 04-09-2017

WTL met aanvulling BES (Duits)

Publicatie | 04-09-2017

Jaarverslagen 2016

Op deze pagina vindt u het jaarverslag over 2016 in .PDF-formaat en EPUB. EPUB is een formaat wat geschikt is voor mobiele...

Jaarverslag | 12-04-2017

Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL), Wetboek van Strafrecht en Wet op de lijkbezorging

 

Publicatie | 14-03-2017

Oordeel 2016-62, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

art. 2 lid 2 casus. Patiënt was niet meer wilsbekwaam maar had een duidelijke schriftelijke wilsverklaring terwijl aan de...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2016-85, specialist ouderengeneeskunde, dementie, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Levensbeëindiging bij ernstig demente, wilsonbekwame vrouw. Arts kon niet ondubbelzinnig tot overtuiging komen dat sprake was...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2016-86, huisarts, kanker, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Geen onafhankelijke consultatie in de zin van art. 2, eerste lid, onder e, WTL. Door het handelen van de arts (o.m. toezegging...

Publicatie | 01-01-2017

Oordeel 2016-87, huisarts, combinatie van aandoeningen, niet gehandeld overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen

Ter voorbereiding van orale inname van een barbituraatdrank door patiënt, wilde de arts de al ingebrachte infuusnaald...

Publicatie | 01-01-2017