Verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is zoals een woonadres, telefoonnummer of e-mailadres. Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken de toetsingscommissies?

De toetsingscommissies verwerken persoonsgegevens die nodig zijn om een melding te beoordelen en om informatieverzoeken te beantwoorden. Gegevens uit de melding zijn die van de uitvoerend arts, de SCEN-arts en van de overleden patiënt. Als u een informatieverzoek doet via de website, worden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gevraagd.

Hoe gaan de toetsingscommissies met uw persoonsgegevens om?

Meldingen worden opgeslagen en verwerkt in een beveiligd zaaksysteem, waartoe derden geen toegang verkrijgen. Persoonsgegevens uit een informatieverzoek worden na beantwoording verwijderd.

Verklaring ministerie van VWS

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de toetsingscommissies. Op de website van het ministerie van VWS leest u de uitgebreide privacyverklaring.