Op deze pagina kunt u alle documenten vinden die de toetsingscommissies online hebben gepubliceerd.

709 uitspraken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type uitpraak kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Richtlijn NVvP levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis

Publicatie | 27-09-2018

Artsen horen eerder of euthanasie zorgvuldig was

Publicatie | 11-06-2018

Jaarverslagen 2017

Op deze pagina vindt u het jaarverslag over 2017 in .PDF-formaat.

Jaarverslag | 17-05-2018

EuthanasieCode 2018 in .PDF

De EuthanasieCode 2018 geeft een overzicht van de aspecten, die de commissies relevant achten bij de uitoefening van hun ...

Brochure | 16-05-2018

Oordeel 2018-22, zorgvuldig, arts, hart- of vaataandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Ondanks lichte cognitieve stoornissen wilsbekwaam bevonden

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-32, zorgvuldig, huisarts, combinatie van somatische en psychiatrische aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Post Traumatische Stress Stoornis en ouderdomsklachten

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-59, zorgvuldig, specialist ouderengeneeskunde, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, onafhankelijke arts geraadpleegd

Gelijktijdig euthanasieverzoek echtpaar

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-63, zorgvuldig, huisarts, kanker, zorgvuldigheidseisen algemeen

Huisarts wilde aanvankelijk niet ingaan op euthanasieverzoek vanwege stapeling van ouderdomsklachten

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-67, zorgvuldig, psychiater, psychiatrische aandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing

onafhankelijke psychiater geraadpleegd

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-20, zorgvuldig, huisarts, longaandoening, geen redelijke andere oplossing, medisch zorgvuldige uitvoering

Consulent ziet nog redelijk alternatief, combinatie hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging op verzoek

Publicatie | 01-01-2018