Op deze pagina kunt u alle documenten vinden die de toetsingscommissies online hebben gepubliceerd.

647 uitspraken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type uitpraak kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Oordeel 2018-59, zorgvuldig, specialist ouderengeneeskunde, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Gelijktijdig euthanasieverzoek echtpaar

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-63, zorgvuldig, huisarts, kanker, zorgvuldigheidseisen algemeen

Huisarts wilde aanvankelijk niet ingaan op euthanasieverzoek vanwege stapeling van ouderdomsklachten

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-67, zorgvuldig, psychiater, psychiatrische aandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing

onafhankelijke psychiater geraadpleegd

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-20, zorgvuldig, huisarts, longaandoening, geen redelijke andere oplossing, medisch zorgvuldige uitvoering

Consulent ziet nog redelijk alternatief, combinatie hulp bij zelfdoding en levensbeëindiging op verzoek

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-66, zorgvuldig, huisarts, stapeling van ouderdomsaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Geen voltooid leven volgens psychiater

Publicatie | 01-01-2018

2018-02, zorgvuldig, huisarts, kanker en dementie, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Geen twijfel aan wilsbekwaamheid

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-28, zorgvuldig, huisarts, dementie, onafhankelijke arts geraadpleegd

Slecht consultatieverslag, schriftelijke toelichting arts en consulent

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-06, zorgvuldig, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Geen twijfel aan wilsbekwaamheid

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-29, zorgvuldig, specialist ouderengeneeskunde, (vergevorderde) dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek, medisch zorgvuldige uitvoering

Belang schriftelijke wilsverklaring, mondelinge toelichting arts

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-84, zorgvuldig, huisarts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Kort euthanasietraject wegens acute verslechtering bij patiënte

Publicatie | 01-01-2018