Op deze pagina kunt u alle documenten vinden die de toetsingscommissies online hebben gepubliceerd.

647 uitspraken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type uitpraak kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Oordeel 2018-13, zorgvuldig, huisarts, hart- of vaataandoening, geen redelijke andere oplossing, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Ook behandelaren geconsulteerd vanwege depressie patiënt, schriftelijke toelichting arts

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-30, zorgvuldig, specialist ouderengeneeskunde, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Spoedovername, geen psychiatrisch onderzoek voor sombere stemming

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-80, zorgvuldig, specialist ouderengeneeskunde, combinatie van aandoeningen, onafhankelijke arts geraadpleegd

belang schriftelijke verslaglegging arts, mondelinge toelichting arts

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-05, zorgvuldig, huisarts, (verder gevorderde) dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Mogelijke onrust verkleinen door toediening premedicatie

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-62, zorgvuldig, huisarts, dementie, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

snelle achteruitgang, onafhankelijke specialisten geraadpleegd

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-72, zorgvuldig, huisarts, combinatie van aandoeningen, medisch zorgvuldige uitvoering

gemotiveerd afwijken premedicatie

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-33, zorgvuldig, psychiater, combinatie van somatische en psychiatrische aandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing

Behandelend psychiater nam euthanasietraject over van huisarts, geconsulteerde onafhankelijke psychiater

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-69, onzorgvuldig, psychiater, psychiatrische aandoening, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, geen redelijke andere oplossing

Raadpleging deskundige, negatief advies SCEN-arts, geen tweede consult, mondelinge toelichting arts

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-04, onzorgvuldig, huisarts, dementie, onafhankelijke arts geraadpleegd

Geen onafhankelijke consulent geraadpleegd, mondelinge toelichting arts

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-25, zorgvuldig, huisarts, stapeling van ouderdomsaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Concreet verzoek aanvankelijk ingetrokken

Publicatie | 01-01-2018