Op deze pagina kunt u alle documenten vinden die de toetsingscommissies online hebben gepubliceerd.

661 uitspraken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type uitpraak kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

2018-02, zorgvuldig, huisarts, kanker en dementie, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Geen twijfel aan wilsbekwaamheid

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-28, zorgvuldig, huisarts, dementie, onafhankelijke arts geraadpleegd

Slecht consultatieverslag, schriftelijke toelichting arts en consulent

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-06, zorgvuldig, huisarts, dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Geen twijfel aan wilsbekwaamheid

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-29, zorgvuldig, specialist ouderengeneeskunde, (vergevorderde) dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek, medisch zorgvuldige uitvoering

Belang schriftelijke wilsverklaring, mondelinge toelichting arts

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-84, zorgvuldig, huisarts, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Kort euthanasietraject wegens acute verslechtering bij patiënte

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-13, zorgvuldig, huisarts, hart- of vaataandoening, geen redelijke andere oplossing, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Ook behandelaren geconsulteerd vanwege depressie patiënt, schriftelijke toelichting arts

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-30, zorgvuldig, specialist ouderengeneeskunde, kanker, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Spoedovername, geen psychiatrisch onderzoek voor sombere stemming

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-80, zorgvuldig, specialist ouderengeneeskunde, combinatie van aandoeningen, onafhankelijke arts geraadpleegd

belang schriftelijke verslaglegging arts, mondelinge toelichting arts

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-05, zorgvuldig, huisarts, (verder gevorderde) dementie, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Mogelijke onrust verkleinen door toediening premedicatie

Publicatie | 01-01-2018

Oordeel 2018-62, zorgvuldig, huisarts, dementie, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, vrijwillig en weloverwogen verzoek

snelle achteruitgang, onafhankelijke specialisten geraadpleegd

Publicatie | 01-01-2018