Richtlijnen werkwijze commissies

Richtlijnen Werkwijze RTE geeft onder andere een overzicht van:

  • de bevoegdheid en samenstelling van de commissie
  • de procedure van behandeling van melding en oordeel
  • gedragscode voor externe communicatie