Werkwijze commissie

Binnen 6 weken na ontvangst van de melding maakt de commissie haar oordeel aan de arts bekend. Deze termijn kan eenmaal met maximaal 6 weken worden verlengd.

Schema's werkwijze toetsing
Beeld: ©RTE
Schema's werkwijze toetsing
Beeld: ©RTE
Schema's werkwijze toetsing
Beeld: ©RTE

Toetsingscommissies niet bevoegd

In de volgende gevallen zijn de toetsingscommissies niet bevoegd:

 • Als er sprake is van normaal medisch handelen waaronder in ieder geval wordt verstaan:
  a. Het niet starten of staken van een medisch zinloze behandeling
  b. Het niet starten of staken van een medische behandeling op verzoek van de patiënt
  c. Een behandeling gericht op verlichten van ernstig lijden van de patiënt als gevolg waarvan de dood is bespoedigd
  d. Palliatieve sedatie: het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van de patiënt om in de laatste levensfase het onbehandelbare lijden weg te nemen (alleen mogelijk bij een levensverwachting van 2 weken of minder)
 • Als al op voorhand duidelijk is dat een patiënt wilsonbekwaam is waardoor er geen vrijwillig en weloverwogen euthanasieverzoek kan worden gedaan:
  a. Omdat een patiënt jonger is dan 12 jaar (waaronder pasgeborenen)
  b. Omdat een patiënt, ouder dan 12 jaar, nooit wilsbekwaam is geweest