Woordvoering en voorlichting

De woordvoerder van de toetsingscommissies is de coördinerend voorzitter, mr. Jeroen Recourt.

Verzoek tot informatie

Geef in max. 50 tekens aan waarover uw informatieverzoek gaat.

Indien u een verzoek stuurt voor een toezending graag uw adresgegevens invullen

Ik ben een *

Vul hier uw verzoek of vraag in.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen. Uw vraag of verzoek wordt door onze eigen medewerkers behandeld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Nadat wij uw vraag hebben beantwoord / aan uw verzoek hebben voldaan bewaren wij uw gegevens nog een maand. Dat doen we om eventuele vervolgvragen over het gegeven antwoord nog zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarna worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *