Woordvoering en voorlichting

De woordvoerder van de toetsingscommissies is de coördinerend voorzitter, mr. Jeroen Recourt.

Verzoek tot informatie

Geef in max. 50 tekens aan waarover uw informatieverzoek gaat.
Indien u een verzoek stuurt voor een toezending graag uw adresgegevens invullen
Ik ben een(verplicht)
Vul hier uw verzoek of vraag in.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)