Woordvoering en voorlichting

De woordvoerder van de toetsingscommissies is de coördinerend voorzitter, mr. Jacob Kohnstamm.

Contact met de woordvoerder

Als u contact zoekt met de woordvoerder of hem wilt uitnodigen voor een mediaoptreden vult u onderstaand formulier in. Ook als u aanvullende informatie zoekt over de toetsingscommissies of de toetsingspraktijk kunt u contact opnemen via dit formulier. Vermeld hierop duidelijk uw vraag, organisatie en contactgegevens. Er wordt dan met u contact opgenomen.

Algemene vragen

De commissies behandelen informatie- en woordvoeringsverzoeken die gaan over toetsing van de uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Als u algemene vragen heeft over euthanasie of hulp bij zelfdoding kunt u contact opnemen met de Rijksoverheid.

De toetsingscommissies gaan nooit in op en geven nooit informatie over individuele casuïstiek.

Foto's van de coördinerend voorzitter

Als u foto's nodig heeft van Jacob Kohnstamm voor uw artikelen kunt u eveneens via onderstaand contactformulier hierom vragen.

Verzoeken voor optreden in actualiteit

Als u een verzoek heeft voor een interview in een journaal, actualiteiten- of nieuwsprogramma, gebruik dan het formulier maar bel ook altijd met onze communicatieadviseur Sandra Genet op 06 - 11797055.

Verzoek tot informatie

Geef in max. 50 tekens aan waarover uw informatieverzoek gaat.

Indien u een verzoek stuurt voor een toezending graag uw adresgegevens invullen

Ik ben een *

Vul hier uw verzoek of vraag in.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden/aan uw verzoek te voldoen. Uw vraag of verzoek wordt door onze eigen medewerkers behandeld. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Nadat wij uw vraag hebben beantwoord / aan uw verzoek hebben voldaan bewaren wij uw gegevens nog een maand. Dat doen we om eventuele vervolgvragen over het gegeven antwoord nog zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Daarna worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *