Woordvoering en voorlichting

De woordvoerder van de toetsingscommissies is de coördinerend voorzitter, mr. Jacob Kohnstamm.

Contact met de woordvoerder

Als u contact zoekt met de woordvoerder of hem wilt uitnodigen voor een mediaoptreden vult u onderstaand formulier in. Ook als u aanvullende informatie zoekt over de toetsingscommissies of de toetsingspraktijk kunt u contact opnemen via dit formulier. Vermeld hierop duidelijk uw vraag, organisatie en contactgegevens. Er wordt dan met u contact opgenomen.

Algemene vragen

De commissies behandelen informatie- en woordvoeringsverzoeken die gaan over toetsing van de uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding. Als u algemene vragen heeft over euthanasie of hulp bij zelfdoding kunt u contact opnemen met de Rijksoverheid.

De toetsingscommissies gaan nooit in op en geven nooit informatie over individuele casuïstiek.

Foto's van de coördinerend voorzitter

Als u foto's nodig heeft van Jacob Kohnstamm voor uw artikelen kunt u eveneens via onderstaand contactformulier hierom vragen.

Verzoeken voor optreden in actualiteit

Als u een verzoek heeft voor een interview in een journaal, actualiteiten- of nieuwsprogramma, gebruik dan het formulier maar bel ook altijd met onze algemeen secretaris mevrouw N.E.C. Visée via 06-1179 7436.

Verzoek tot informatie

Geef in max. 50 tekens aan waarover uw informatieverzoek gaat.

Indien u een verzoek stuurt voor een toezending graag uw adresgegevens invullen

Ik ben een *

Vul hier uw verzoek of vraag in.