Informatie voor artsen

Als u euthanasie uitvoert, bent u verplicht dit direct te melden bij de gemeentelijk lijkschouwer. De commissie toetst uw handelen achteraf op basis van het verslag dat bij de melding is gevoegd.

Melding doen via modelverslag

Om het toetsingsproces goed te laten verlopen gebruikt u het meest recente modelverslag. Bewaar daarom het lege formulier niet op uw computer, maar download het formulier van deze website als u een melding gaat doen. Als uw melding ontvangen is, ontvangt u een ontvangsbevestiging. Deze krijgt u via de gewone post. Het oordeel ontvangt u per aangetekende post.

Procedure en criteria

Met uw melding start de toetsingsprocedure. De toetsingscommissies beoordelen uw melding op basis van de zorgvuldigheidseisen. Als de commissie tijdens het toetsingsproces vragen heeft kan zij schriftelijk vragen stellen of u uitnodigen voor een gesprek. Meer over de werkwijze van de commissie vindt u in de infographic.

Uitkomst procedure

De commissie beoordeelt of u bij het inwilligen van het verzoek om euthanasie of hulp bij zelfdoding in overeenstemming met de zorgvuldigheidseisen heeft gehandeld.

Heeft u gehandeld volgens de zorgvuldigheidseisen, dan ontvangt u van de commissie het oordeel. De toetsingsprocedure wordt daarmee afgesloten.

Als de commissie tot het oordeel komt dat er niet is gehandeld volgens de zorgvuldigheidseisen ontvangt u het oordeel en wordt er een kopie van het oordeel en bijbehorende dossier doorgestuurd naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie.

EuthanasieCode 2022

De EuthanasieCode 2022 geeft een overzicht van de aspecten, die de commissies relevant achten bij de uitoefening van hun wettelijke taak, het toetsen van meldingen. De Code is vooral belangrijk voor uitvoerend artsen en consulenten, maar kan ook voorzien in de informatiebehoefte van patiënten en andere geïnteresseerden.

Casuïstiek

Casuïstiek vindt u op de pagina Uitspraken & Uitleg. U kunt onder andere zoeken op aandoening. U kunt ook direct zoeken naar uitspraken via het zoekkader rechtsboven aan de webpagina.