Informatie voor onderzoekers

Veel informatie kunt u vinden in de jaarverslagen, de EuthanasieCode 2022 en casuïstiek op de website.

Casuïstiek

Op de pagina Uitspraken & Uitleg vindt u alle sinds 2012 gepubliceerde oordelen. De commissies publiceren uitspraken die relevant zijn voor de normontwikkeling of in het maatschappelijk debat relevant zijn.

Jaarverslagen

Jaarlijks brengen de toetsingscommissies hun jaarverslag uit. Hiermee wordt verantwoording afgelegd aan politiek en maatschappij. In de jaarverslagen vindt u alle relevante cijfers over het toetsingsproces.

Toetsingsprocedure

De procedure van toetsing na een melding vindt u interactief in de infographic. De procedure is ook in tekst beschikbaar.

EuthanasieCode 2022

De EuthanasieCode 2022 geeft een overzicht van de aspecten, die de commissies relevant achten bij de uitoefening van hun wettelijke taak, het toetsen van meldingen. De Code is vooral belangrijk voor uitvoerend artsen en consulenten, maar kan ook voorzien in de informatiebehoefte van patiënten en andere geïnteresseerden.

Contact voor aanvullende informatie

Als u aanvullende informatie zoekt kunt u contact opnemen via het contactformulier.