Oordeel 2015-72, huisarts, longaandoeningen, zorgvuldigheidseisen algemeen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

De arts had in het modelverslag sommige vragen beantwoord door te verwijzen naar antwoorden onder andere vragen, en andere vragen te summier beantwoord. De commissie heeft de arts uitgenodigd voor een nadere mondelinge toelichting en verzocht om aanvulling van het verslag. De commissie wijst op het belang van het goed en volledig invullen van het modelverslag, met een concrete beschrijving van welke omstandigheden maakten dat de situatie voor díe patiënt op dát moment uitzichtloos en ondraaglijk was. Alleen dan heeft de commissie voldoende informatie om te kunnen beoordelen of de arts heeft gehandeld conform de zorgvuldigheidseisen.