Oordeel 2015-77, specialist ouderengeneeskunde, multipele ouderdomsaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënt, een man van 90-95 jaar, kampte met diverse ouderdomsaandoeningen, waaronder toenemende parese, krachtsverlies, artrose, polyneuropathie en doofheid. In de laatste maanden voor het overlijden verslechterde zijn toestand als gevolg van een ernstige wondinfectie, toenemende chronische anemie en een nierfunctiestoornis. Patiënt zat de hele dag passief op zijn kamer te wachten tot de dag weer voorbij was. Een geraadpleegde psychiater concludeerde dat er sprake was van een persisterende doodswens bij een man die gewend was de regie over zijn leven in eigen hand te nemen. De psychiater vond patiënt wilsbekwaam ten aanzien van zijn verzoek.