Oordeel 2015-59, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte kreeg na een stamceltransplantatie voor de tweede maal acute myeloïde leukemie (AML). Vanwege de zeer kleine kans op succes en de zeer zware belasting zag patiënte af van een tweede stamceltransplantatie.