Oordeel 2015-65, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, leed aan een gemetastaseerd bronchuscarcinoom en kreeg als gevolg daarvan last van expressieve fatische stoornissen. Het lijden van patiënte bestond daarnaast uit onder meer vrijwel volledige bedlegerigheid en toenemende ADL-afhankelijkheid. Patiënte had regelmatig met de arts en andere behandelaars over euthanasie gesproken, een schriftelijke wilsverklaring overgelegd en geactualiseerd en een video-opname van haar verzoek laten maken. Kort voor het overlijden kon patiënte haar wens nog bevestigen middels non-verbale uitingen. De commissie overwoog dat de arts tot de overtuiging heeft kunnen komen dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek.