Oordeel 2015-84, arts, aandoeningen van het zenuwstelsel, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte had al jaren gegeneraliseerde pijn- en vermoeidheidsklachten. Er werd vastgesteld dat ze fibromyalgie en CVS/ME had. Patiënte was bedlegerig en had veel klachten die haar leven ernstig bemoeilijkten. Zij werd door specialisten gezien en behandeld, maar dat gaf onvoldoende verlichting van haar lijden. De commissie is van oordeel dat de arts tot de overtuiging kon komen dat het lijden van patiënte voor haar ondraaglijk en uitzichtloos was. Zij kwam tot dit oordeel omdat de volgens de richtlijn aangewezen therapieën geprobeerd waren of niet meer mogelijk waren gezien de lichamelijke conditie van patiënte.