Oordeel 2015-64, huisarts, psychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek, geen redelijke andere oplossing, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënte, 20-30 jaar, was onder meer sprake van een posttraumatische stressstoornis en een therapieresistente anorexia nervosa. Er was sprake van een chronische depressie, suïcidaliteit, automutilatie, dissociatie en dwanggedachten- en handelingen. Intensieve behandelingen hadden geen effect en zij kreeg steeds meer lichamelijke klachten. Na een second opinion kreeg zij nog een intensieve traumabehandeling. Haar behandelend psychiater oordeelde dat er geen behandelopties meer waren. Zijn visie werd bevestigd door andere specialisten en de eerste consulent, tevens psychiater. Volgens de arts en de tweede consulent, beiden huisarts, was patiënte wilsbekwaam en was aan de zorgvuldigheidseisen voldaan.