Publicatiejaar 2015

Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op publicatiejaar 2015.

Meldingen

De RTE's ontvingen in dit verslagjaar 5516 meldingen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

In 5277 gevallen was er sprake van euthanasie (d.w.z. actieve levensbeëindiging op verzoek van patiënt), in 208 gevallen van hulp bij zelfdoding en in 31 gevallen betrof het een combinatie van beide.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
totaal5516
euthanasie5277
hulp bij zelfdoding208
combinatie van beide31
Jaarverslag 2015 Brontabel als csv (80 bytes)

Meldend artsen

De meldend arts was in 4730 gevallen een huisarts, in 180 gevallen een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, in 216 gevallen een specialist ouderengeneeskunde, in 45 gevallen een arts in opleiding tot specialist en in 345 gevallen was sprake van een arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld een basisarts, een niet praktiserend arts of een hospicearts).

Meldend artsen

Meldend artsen
totaal5516
huisarts4730
medisch specialist in ziekenhuis180
specialist ouderengeneeskunde216
arts in opleiding tot specialist45
arts met een andere achtergrond345
Jaarverslag 2015 Brontabel als csv (175 bytes)

Aandoeningen

De aard van de aandoeningen was als volgt in te delen:

  • kanker 4000
  • aandoeningen van het zenuwstelsel 311
  • hart- en vaataandoeningen 233
  • longaandoeningen 207
  • stapeling van ouderdomsaandoeningen 183
  • dementie 109
  • psychiatrische aandoeningen 56
  • overige aandoeningen 417

Aandoeningen

Aandoeningen
totaal5516
kanker4000
aandoeningen van het zenuwstelsel311
hart- en vaataandoeningen233
longaandoeningen207
stapeling van ouderdomsaandoeningen183
dementie109
psychiatrische aandoeningen56
overige aandoeningen417
Jaarverslag 2016 Brontabel als csv (231 bytes)

Instellingen

De levensbeëindiging vond in 4409 gevallen thuis plaats, in 191 gevallen in een ziekenhuis, in 224 gevallen in een verpleeghuis, in 239 gevallen in een verzorgingshuis, in 354 gevallen in een hospice en in 99 gevallen elders (bijvoorbeeld bij familie).

Instellingen

Instellingen
totaal5516
thuis4409
ziekenhuis191
verpleeghuis224
verzorgingshuis239
hospice354
elders99
Jaarverslag 2015 Brontabel als csv (104 bytes)

BES-eilanden

De RTE's ontvingen in dit verslagjaar 1 melding uit de BES-eilanden.

Bevoegdheid en eindoordeel

De RTE's achtten zich ten aanzien van alle meldingen bevoegd om te oordelen. In dit jaar kwamen de RTE's 4 maal tot het oordeel dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen had gehandeld.

Duur beoordeling

De gemiddelde tijd tussen ontvangst van de melding en verzending van het oordeel van de RTE's was 39 dagen.