Vragen oproepende meldingen

Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' vragen oproepende meldingen.

Op de maandelijkse commissievergadering beoordeelt de toetsingscommissie alle meldingen waarvan na registratie en een inschatting door een ervaren secretaris is vastgesteld dat de melding vragen oproepend (VO) is en zich in beginsel niet leent voor digitale beoordeling. Op deze vergadering worden tevens de meldingen beoordeeld waarvan bij een initiƫle digitale beoordeling door de toetsingscommissie is gebleken dat de melding vragen oproept die het wenselijk maken de melding ter vergadering te behandelen.

De toetsingscommissie beoordeelt de melding in eerste instantie op basis van de van de lijkschouwer ontvangen documenten. Als de commissie nog vragen heeft zal zij die veelal schriftelijk stellen waarbij, omwille van een spoedige afhandeling, wordt aangegeven dat de arts per e-mail of fax kan reageren. In sommige gevallen zal de commissie telefonisch vragen stellen. Ook is het mogelijk dat de arts en/of de consulent worden/wordt uitgenodigd om tijdens een gesprek met de commissie een mondelinge aanvulling op het verslag te geven.

Indien de commissie overweegt ten aanzien van een melding tot het oordeel "onzorgvuldig" te komen - dat wil zeggen dat de arts niet overeenkomstig de wettelijke zorgvuldigheidscriteria heeft gehandeld - wordt de arts in beginsel altijd uitgenodigd om een mondelinge aanvulling op zijn verslag te geven.