Oordeel 2015-68, huisarts, dementie / Alzheimer, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte, een vrouw tussen 90 en 95 jaar, leed aan Alzheimer met vasculaire kenmerken. Zij ontwikkelde een niet te bestrijden reactieve depressie, angstklachten, woordvindingsstoornissen en therapieresistente postherpetische neuralgie (neuralgie als gevolg van gordelroos), die pijn veroorzaakte bij de minste aanraking.


Patiënte leed ondraaglijk onder haar cognitieve achteruitgang en de uitzichtloosheid van haar situatie en vroeg regelmatig om euthanasie. Haar wens was schriftelijk vastgelegd, geactualiseerd en op video opgenomen.


Op basis van verbale en non-verbale uitingen van patiënte en regelmatig geactualiseerde wilsverklaringen concludeerde de consulent dat er sprake was van een vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.