Oordeel 2015-69, arts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, zorgvuldigheidseisen algemeen

Bij patiënte, een vrouw van 80-90 jaar, werd twee weken voor haar overlijden een vrijwel volledige afsluiting van de truncus coeliacus (een buikslagader) geconstateerd. Er was sprake van een snelle verslechtering van haar toestand.


Nadat drie andere artsen niet op haar verzoek om euthanasie wilden of konden ingaan, werd patiënte een week voor haar overlijden aangemeld bij de SLK.


De commissie is van oordeel dat er, ondanks de korte tijdsspanne tussen het moment van aanmelding bij de SLK en het uitvoeren van de levensbeëindiging op verzoek, was voldaan aan de zorgvuldigheidseisen.