Oordeel 2015-76, psychiater, psychiatrisch, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, geen redelijke andere oplossing

Bij patiënte, 60-70 jaar, was meer dan 25 jaar sprake van een obsessief-compulsieve stoornis. Er was sprake van een toenemende smetvrees met depressies en paniekaanvallen. Uitgebreide behandelingen en ook Deep Brain Stimulation hadden geen effect. De arts raadpleegde een onafhankelijke psychiater. Deze oordeelde dat de stoornis therapieresistent was, dat er geen reële behandelopties meer waren en dat patiënte wilsbekwaam was ten aanzien van haar euthanasiewens. Volgens de arts en de consulent, beiden psychiater, was aan de zorgvuldigheidseisen voldaan.