Oordeel 2015-80, huisarts, psychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden, onafhankelijke arts geraadpleegd

Patiënte, een vrouw van 60-70 jaar, leed aan een onbehandelbaar ovariumcarcinoom. Enkele maanden voor het overlijden kreeg zij te maken met een reactieve depressie met psychotische kenmerken. Tijdens een vrijwillige opname verdween de psychose en verbleekte de depressie.


De consulent en de arts hebben aanvullende schriftelijke en mondelinge toelichtingen gegeven ten aanzien van het niet raadplegen van een deskundige ter beoordeling van de wilsbekwaamheid van patiënte.


De commissie is tot de conclusie gekomen dat het opnieuw raadplegen van een psychiater in dit geval niet nodig was, mede gelet op het bestaan van een pre-existente schriftelijke wilsverklaring en het feit dat de behandelend psychiater na ontslag oordeelde dat de euthanasiewens van patiënte niet voortkwam uit de depressie.