Informatie voor politici

De toetsingscommissies ontlenen het bestaansrecht aan de Wet toetsing levensbeƫindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL).

De commissies toetsen of een arts bij het uitvoeren van euthanasie of verlenen van hulp bij zelfdoding zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen.

Met het publiceren van een selectie van uitspraken en de EuthanasieCode 2022, geeft de commissie zoveel mogelijk inzicht in onderwerpen die relevant zijn voor het uitvoeren van hun taken.

Met het jaarverslag leggen de commissies verantwoording af aan politiek en maatschappij.

Zorgvuldigheidseisen

In de WTL worden de zorgvuldigheidseisen beschreven. Aan de hand van deze criteria toetsen de commissies of de uitvoerend arts heeft gehandeld volgens de wet.

Strafbaar, tenzij

Euthanasie en hulp bij zelfdoding is strafbaar tenzij de arts dit meldt en correct uitvoering heeft gegeven aan de zorgvuldigheidseisen.

Als de commissies aan het eind van de procedure tot het oordeel komen dat een uitvoering van euthanasie of hulp bij zelfdoding niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen is gebeurd, wordt de melding doorgestuurd naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en het Openbaar Ministerie (OM). Het OM kan besluiten over te gaan tot strafrechterlijke vervolging.

Relevante data over euthanasie in Nederland

Relevante cijfers en gegevens over de toetsingspraktijk van euthanasie en hulp bij zelfdoding vindt u in de jaarverslagen.