Nieuwe NVO's

Nieuwe maandelijkse selectie NVO's gepubliceerd.

2021-83

De huisarts wilde niet ingaan op het verzoek van de patiënte, daarop heeft patiënte zich tot Expertisecentrum Euthanasie gewend.

2021-84

Bij patiënte was ALS vastgesteld, waarbij genezing niet meer mogelijk was en waarvan de verwachting was dat deze zouden verergeren, raadpleegde de arts in een vroeg stadium de consulent.

2021-85

Bij patiënt werd longkanker geconstateerd met uitgebreide uitzaaiingen, waarbij genezing niet meer mogelijk was.

2021-86

De patiënte leed ondraaglijk op grond van cognitieve achteruitgang bij dementie. De arts, de consulent en de zekerheidshalve geraadpleegde psychiater achtten de vrouw wilsbekwaam.

2021-87

De patiënt leed aan hartfalen. Zijn krachten namen de laatste maanden aanzienlijk af en hij werd ernstig kortademig, was moe en verloor conditie.

2021-88

Bij patiënt werd COPD vastgesteld en uiteindelijk was er sprake van COPD GOLD III en er was geen kans op verbetering.