Oordeel 2012-34, arts, longaandoeningen, overige aandoeningen, onafhankelijke arts geraadpleegd

Consulent heeft patiënt gezien maar niet gesproken. Patiënt was door pijnmedicatie slaperig en reageerde niet. Consulent constateerde dat patiënt pijn had. Uit heteroanamnese blijkt dat er de dag tevoren een duidelijk euthanasieverzoek was. Belangrijke rol van de schriftelijke wilsverklaring. Richtlijn Euthanasie bij verlaagd bewustzijn niet van toepassing.