Longaandoeningen

Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op longaandoeningen. Aandoeningen die het ademhalingsstelsel aantasten, worden ‘longziekten' genoemd. Hieronder volgt een omschrijving van veel voorkomende longaandoeningen.

Astma

Astma (Grieks) betekent kortademigheid, benauwdheid. Door een chronische ontsteking van de luchtwegen zwellen de slijmvliezen op en vernauwen de luchtwegen zich. Dit kan leiden tot kortademigheid, een piepende, zagende of  brommende ademhaling, hoesten en opgeven van slijm. Wordt er daarnaast  een stof ingeademd waarvoor men allergisch is, dan kan acute benauwdheid  ontstaan. Als reactie op de prikkel trekken de spiertjes rondom de luchtpijp  zich dan onmiddellijk samen en wordt de luchtpijp nog meer vernauwd. Een  slecht behandelde ontsteking kan gevolgen hebben voor de longfunctie in de toekomst.

COPD

COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Dit betekent dat er een obstructieve longfunctie, een zogenaamde uitademingsstoornis bestaat. COPD kan worden onderverdeeld in chronische bronchitis en longemfyseem. Chronische  bronchitis is een ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door  benauwdheid, hoesten en slijm opgeven. Bij longemfyseem is de rek uit het  longweefsel, waardoor de patiënt benauwd kan worden zodra hij of zij zich  inspant. Veel mensen met COPD hebben een combinatie van chronische  bronchitis en emfyseem. Beschadigingen aan de luchtwegen en longen zijn blijvend.

Longembolie

Longembolie is afsluiting (embolie) van een longslagader. Meestal  veroorzaakt door een bloedstolsel. Bij langdurige afsluiting krijgt het  achterliggende longweefsel geen zuurstof, waardoor een longinfarct ontstaat. Als de afsluiting ontstaat op de splitsing van de twee grote longvaten, dan ontstaat een acuut zuurstofgebrek wat onbehandeld kan leiden tot de dood. Vooral bij een kleine afsluiting zijn er bijna geen verschijnselen. Longembolie  wordt daarom vaak pas in een later stadium herkend.

Longontsteking

Longontsteking (pneumonie) is een infectie van het longweefsel. Veroorzaakt door een  virus of een bacterie, die wordt ingeademd. Het betreffende gedeelte van de longen kan daardoor tijdelijk niet worden gebruikt.