Publicatiejaar 2012

Uitspraken met betrekking op het publicatiejaar 2012 vind u onder het tabblad 'Uitspraken'.

Meldingen

De commissies ontvingen in dit verslagjaar 4188 meldingen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

In 3965 gevallen was er sprake van euthanasie (d.w.z. actieve levensbeëindiging op verzoek van patiënt), in 185 gevallen van hulp bij zelfdoding en in 38 gevallen betrof het een combinatie van beide.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
totaal4188
euthanasie3965
hulp bij zelfdoding185
combinatie van beide38
jaarverslag 2012 Brontabel als csv (80 bytes)

Meldend artsen

De meldend arts was in 3777 gevallen een huisarts, in 171 gevallen een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, in 166 gevallen een specialist ouderengeneeskunde, in 21 gevallen een arts in opleiding tot specialist en in 53 gevallen was sprake van een arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld een basisarts, een niet praktiserend arts of een hospicearts).

Meldend artsen

Meldend artsen
totaal4188
huisarts3777
medisch specialist werkzaam in ziekenhuis171
specialist ouderengeneeskunde166
arts in opleiding tot specialist21
arts met een andere achtergrond53
jaarverslag 2012 Brontabel als csv (183 bytes)

Aandoeningen

De aard van de aandoeningen was als volgt in te delen:

  • kanker 3251
  • hart- en vaataandoeningen 156
  • aandoeningen van het zenuwstelsel 257
  • longaandoeningen 152
  • dementie 42
  • psychiatrische aandoeningen 14
  • overige aandoeningen 144
  • combinatie van aandoeningen 172

Aandoeningen

Aandoeningen
totaal4188
kanker3251
hart- en vaataandoeningen156
aandoeningen van het zenuwstelsel257
longaandoeningen152
dementie42
psychiatrische aandoeningen14
overige aandoeningen144
combinatie van aandoeningen172
jaarverslag 2012 Brontabel als csv (222 bytes)

Instellingen

De levensbeëindiging vond in 3335 gevallen thuis plaats, in 194 gevallen in een ziekenhuis, in 139 gevallen in een verpleeghuis, in 206 gevallen in een verzorgingshuis, in 250 gevallen in een hospice en in 64 gevallen elders (bijvoorbeeld bij familie).

Instellingen

Instellingen
totaal4188
thuis3335
ziekenhuis194
verpleeghuis139
verzorgingshuis206
hospice250
elders64
jaarverslag 2012 Brontabel als csv (104 bytes)

Levenseindekliniek

De commissies ontvingen in dit verslagjaar 32 meldingen van de Stichting Levenseinde Kliniek (artsen met diverse specialismen).

BES-eilanden

De commissies ontvingen in dit verslagjaar 1 melding uit de BES-eilanden.

Bevoegdheid en eindoordeel

De commissies achtten zich ten aanzien van alle meldingen bevoegd om te oordelen. In dit verslagjaar kwamen de commissies 10 maal tot het oordeel dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen had gehandeld.

Duur beoordeling

De gemiddelde tijd tussen ontvangst van de melding  en verzending van het oordeel van de commissies was 127 dagen.