Overige aandoeningen

Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op aandoeningen die niet kunnen worden ondergebracht in één van de andere categorieën.

Ongeveer 4% van alle euthanasiemeldingen valt onder ‘overige aandoeningen’.