Nieuwe oordelen geplaatst

Oordelen 2018-79, -81, -82, -92, -93, -96 en -98 zijn vandaag op onze site gepubliceerd.

2018-79
Bijzondere ziektegeschiedenis die uiteindelijk leidt tot euthanasievraag

2018-81 en 2018-82
De onafhankelijkheid tussen arts en consulent riep vragen op bij de commissie omdat zij beiden op dezelfde dag van de week werkzaam zijn als kaderhuisarts bij hetzelfde zorgcentrum

2018-92
Stapeling van ouderdomsaandoeningen waarbij een slechte visus en slechthorendheid het grootste lijden veroorzaakten

2018-93
Stapeling van ouderdomsaandoeningen waarbij polyartrose en psoriasis het grootste lijden veroorzaakten

2018-96
Lijden op grond van cognitieve achteruitgang bij semantische dementie. Arts en consulent twijfelden niet aan wilsbekwaamheid van patiënt.

2018-98
Ondanks pas kort bestaande concrete euthanasiewens, op basis van acute verslechtering van de situatie, kon de arts in de gegeven omstandigheden tot de overtuiging komen dat patiënte een weloverwogen verzoek uitte