Nieuwe oordelen gepubliceerd

Vandaag zijn er 6 nieuwe oordelen op de site geplaatst.

de oordelen
Oordeel 2018-60 verlaagd bewustzijn door sedatie
Oordeel 2018-62 snelle achteruitgang, onafhankelijke specialisten geraadpleegd
Oordeel 2018-63 huisarts wilde aanvankelijk niet ingaan op euthanasieverzoek vanwege een stapeling van ouderdomsklachten
Oordeel 2018-67 onafhankelijke psychiater geraadpleegd
Oordeel 2018-72 gemotiveerd afwijken premedicatie
Oordeel 2018-80 belang schriftelijke verslaglegging arts, mondelinge toelichting arts