Oordeel 2015-99, huisarts, overige aandoeningen, psychiatrisch, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënte, een vrouw van 20-30 jaar, leed sinds haar geboorte aan spastische quadriplegie en chronische en gegeneraliseerde pijnklachten. Enkele jaren voor haar overlijden werden daarnaast een borderline persoonlijkheidstoornis en depressieve klachten vastgesteld, welke na behandeling minder op de voorgrond kwamen te staan.

De arts heeft twee multidisciplinaire bijeenkomsten gehouden en een onafhankelijk psychiater geraadpleegd. Daaruit volgde de conclusie dat er geen redelijke andere oplossingen meer beschikbaar waren en dat de psychiatrische problematiek het verzoek niet leek te beïnvloeden. Daarmee heeft de arts de behoedzaamheid betracht die nodig is in het geval er mede sprake is (geweest) van een psychiatrische stoornis.