Oordeel 2013-50, arts, overige aandoeningen, zorgvuldigheidseisen algemeen

Patiënte, een vrouw van 70-80 jaar, leed aan ernstige polyneuropathie aan de benen, wondroos en sterke oedeemvorming. Zij onderging meerdere behandelingen. Patiënte wees uiteindelijk welbewust de behandelingen en adviezen van deskundigen af, omdat zij niets wilde veranderen aan de behandeling die zij al langer gewend. Haar lijden bestond uit de pijn in de benen en het onwelriekende "lekken" van de huid. Ook kampte patiënte met haar invaliditeit. Zij wist dat er geen genezing mogelijk was waardoor zij weer zou kunnen lopen. Een psychiater constateerde dat geen sprake was van een depressie. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.