Publicatiejaar 2013

Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op publicatiejaar 2013.

Meldingen

De commissies ontvingen in dit verslagjaar 4829 meldingen.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

In 4501 gevallen was er sprake van euthanasie (d.w.z. actieve levensbeëindiging op verzoek van patiënt), in 286 gevallen van hulp bij zelfdoding en in 42 gevallen betrof het een combinatie van beide.

Euthanasie en hulp bij zelfdoding

Euthanasie en hulp bij zelfdoding
totaal4829
euthanasie4501
hulp bij zelfdoding286
combinatie van beide42
Jaarverslag 2013 Brontabel als csv (80 bytes)

Meldend artsen

De meldend arts was in 4281 gevallen een huisarts, in 213 gevallen een medisch specialist werkzaam in een ziekenhuis, in 193 gevallen een specialist ouderengeneeskunde, in 13 gevallen een arts in opleiding tot specialist en in 129 gevallen was sprake van een arts met een andere achtergrond (bijvoorbeeld een basisarts, een niet praktiserend arts of een hospicearts)

Meldend artsen

Meldend artsen
totaal4829
huisarts4281
medisch specialist werkzaam in ziekenhuis213
specialist ouderengeneeskunde193
arts in opleiding tot specialist13
arts met een andere achtergrond129
Jaarverslag 2013 Brontabel als csv (184 bytes)

Aandoeningen

De aard van de aandoeningen was als volgt in te delen:

  • kanker 3588
  • hart- en vaataandoeningen 223
  • aandoeningen van het zenuwstelsel 294
  • longaandoeningen 174
  • dementie 97
  • psychiatrische aandoeningen 42
  • multipele ouderdomsklachten 251
  • overige aandoeningen 160

Aandoeningen

Aandoeningen
totaal4829
kanker3588
hart- en vaataandoeningen223
aandoeningen van het zenuwstelsel294
longaandoeningen174
dementie97
psychiatrische aandoeningen42
multipele ouderdomsklachten251
overige aandoeningen160
Jaarverslag 2013 Brontabel als csv (222 bytes)

Instellingen

De levensbeëindiging vond in 3800 gevallen thuis plaats, in 240 gevallen in een ziekenhuis, in 160 gevallen in een verpleeghuis, in 268 gevallen in een verzorgingshuis, in 295 gevallen in een hospice en in 66 gevallen elders (bijvoorbeeld bij familie).

Instellingen

Instellingen
totaal4829
thuis3800
ziekenhuis240
verpleeghuis160
verzorgingshuis268
hospice295
elders66
Jaarverslag 2013 Brontabel als csv (104 bytes)

Levenseindekliniek

De commissies ontvingen in dit verslagjaar 107 meldingen van de Stichting Levenseinde Kliniek (artsen met diverse specialismen).

BES-eilanden

De commissies ontvingen in dit verslagjaar geen meldingen uit de BES-eilanden.

Bevoegdheid en eindoordeel

De commissies achtten zich ten aanzien van alle meldingen bevoegd om te oordelen. In dit verslagjaar kwamen de commissies 5 maal tot het oordeel dat de arts niet overeenkomstig de zorgvuldigheidseisen had gehandeld.

Duur beoordeling

De gemiddelde tijd tussen ontvangst van de melding  en verzending van het oordeel van de commissies was 59 dagen.