Oordeel 2013-56, arts, longaandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënte leed sinds jaren aan ernstige COPD, adipositas en een pijnsyndroom. Zij was onder behandeling bij een psychiater vanwege een dissociatieve stoornis en borderlinepersoonlijkheidsproblematiek. Het lijden van patiënte bestond onder meer uit zeer ernstige benauwdheid, pijn over het hele lichaam, ernstige vermoeidheid, een beperkte actieradius en zorgafhankelijkheid. Een psychiater stelde vast dat er geen sprake was van een depressieve stoornis en dat er geen psychiatrische behandeling mogelijk en nodig was. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van vrijwillig en weloverwogen verzoek en van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.