Oordeel 2013-66, arts, aandoeningen van het zenuwstelsel, overige aandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Patiënt, een hoogbejaarde man, leed aan diverse aandoeningen, waaronder polyneuropathie, neurogene claudicatio en huidtumoren. Voorts was onder meer sprake van een chronische ulcus aan de voet waarvoor een amputatie noodzakelijk was. Het lichamelijk lijden tezamen met de persoonlijkheid van patiënt veroorzaakte toenemend geestelijk lijden. De eerste consulent concludeerde dat niet aan de zorgvuldigheidseisen was voldaan. Een psychiater had al wel vastgesteld dat patiënt wilsbekwaam was. De tweede consulent was ervan overtuigd dat wel aan zorgvuldigheidseisen was voldaan. Arts kon tot overtuiging komen dat aan zorgvuldigheidseisen was voldaan.