Oordeel 2013-88, huisarts, multipele ouderdomsaandoeningen

Patiënt, een man van 80–90 jaar, leed aan maculadegeneratie, glaucoom, sensibele polyneuropathie en hypertensie. Kort voor overlijden liep hij bij een val een collumfractuur op. Zijn lijden bestond vóór de val uit vrijwel totale blindheid, ernstige duizeligheid en een grote mate van afhankelijkheid. Ná de val was hij volledig bedlegerig en maximaal afhankelijk van anderen. Zinvolle activiteiten waren toen helemaal niet meer mogelijk en patiënts kwaliteit van leven was tot nul gereduceerd. Consulent bezocht patiënt twee maal, omdat patiënt bij het eerste bezoek delirant werd. Tweede keer was patiënt wel alert. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.