Stapeling van ouderdomsaandoeningen

Op deze pagina vindt u onder het tabblad 'Uitspraken' oordelen van de toetsingscommissie die betrekking hebben op een stapeling van ouderdomsaandoeningen.

Ook een opeenstapeling van ouderdomsaandoeningen kan oorzaak van ondraaglijk en uitzichtloos lijden zijn. Het lijden dient wel in overwegende mate een medische grondslag te hebben. Niet is vereist dat er sprake is van een ernstige (levensbedreigende) medische aandoening.

Onder stapeling van ouderdomsaandoeningen kan onder meer worden verstaan: osteoporose, (poly-)artrose, incontinentie, maculadegeneratie, presbyacusis (etc.).

Ongeveer 5% van alle euthanasiemeldingen bestaat uit een stapeling van ouderdomsaandoeningen.