Oordeel 2012-01, arts, overige aandoeningen, zorgvuldigheidseisen algemeen

Patiënte, een vrouw van 90-100 jaar, leed aan terminaal nierfalen en decompensatio cordis. Mede gelet op hoge leeftijd, wees zij nierdialyse af. Patiënte hield veel vocht vast en kampte onder meer met ernstige dyspnoe en uitputting. Zij zat noodgedwongen hele dagen en nachten in relaxstoel. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.