Oordeel 2012-15, arts, overige aandoeningen, vrijwillig en weloverwogen verzoek

Patiënt had als gevolg van ernstig CVA een paralyse van de rechterarm, een parese van het rechterbeen en een gemengde afasie. Communicatie met consulent verliep met behulp van gesloten vragen en aanwijsbord. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van vrijwillig en weloverwogen verzoek.