Oordeel 2017-13, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt, een jonge man van 16-18 jaar, werd ruim een jaar voor het overlijden een Ewing-sarcoom met ossale en pulmonale metastasen vastgesteld. Twee maanden voor het overlijden werd er een metastase in de kaak waargenomen en vanaf een maand voor het overlijden werd ten gevolge van een wervelmetastase een dwarslaesie geconstateerd.