Minderjarigen

De WTL is van toepassing op het uitvoeren van euthanasie bij personen van 12 jaar en ouder.

Wel stelt de wet met betrekking tot minderjarigen enkele aanvullende eisen:

  • in het geval van een minderjarige tussen de 12 en 16 jaren, is naast het verzoek van de patiënt ook de instemming van diens ouder(s) of voogd vereist (art. 2 lid 4 WTL);
  • in het geval van een minderjarige van 16 of 17 jaar is vereist dat de ouder(s) of voogd bij de besluitvorming worden betrokken; hun instemming is niet vereist (art. 2 lid 3 WTL).


In beide gevallen zijn uiteraard de zorgvuldigheidseisen van toepassing. De wettelijke vereisten met betrekking tot het bij de besluitvorming betrekken van ouder(s) of voogd gelden ook indien het verzoek van de minderjarige wordt gedaan door middel van een schriftelijke wilsverklaring. In het geval van het verzoek van een minderjarige zal bijzondere aandacht moeten uitgaan naar de wilsbekwaamheid van de patiënt. Het is niet uitgesloten dat een minderjarige voldoende wilsbekwaam is om een euthanasieverzoek te doen, maar aan dat aspect zullen de arts en de consulent bijzondere aandacht moeten geven.

Meldingen van euthanasie bij minderjarigen tussen 12 en 18 jaren komen weinig voor. In de periode 2002-2018 ontvingen de RTE's 14 van dergelijke meldingen. In alle gevallen begreep en respecteerde de familie van de patiënt het euthanasieverzoek.