Oordeel 2016-10, huisarts, kanker, vrijwillig en weloverwogen verzoek, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Bij patiënt werd twee jaar voor het overlijden een ponsglioom vastgesteld. De prognose was infaust. Patiënt kreeg palliatieve radiotherapie, maar een jaar voor het overlijden bleek dat de tumor toch was gegroeid.