Oordeel 2012-04, arts, multipele ouderdomsaandoeningen, zorgvuldigheidseisen algemeen

Eigen huisarts van patiënte wilde geen medewerking verlenen aan euthanasie, waarop patiënte zich tot arts, betrokken bij Stichting Vrijwillig Leven, wendde. Eigen huisarts hield contact met deze arts af. Arts kon niettemin tot overtuiging komen dat sprake was van ondraaglijk en uitzichtloos lijden en van vrijwillig en weloverwogen verzoek.