Oordeel 2012-24, arts, multipele ouderdomsaandoeningen, uitzichtloos en ondraaglijk lijden

Lijden van patiënte, 90-100 jaar, werd veroorzaakt door aan ouderdom gerelateerde multimorbiditeit. Kwalen stonden in nauw verband met medisch domein. Patiënte kon door functieverlies en afhankelijkheid en gezien levensgeschiedenis en eigen waarden geen betekenis meer geven aan bestaan. Arts kon tot overtuiging komen dat sprake was van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.